Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Rozhodnutie dekana Strojníckej fakulty o udelení dekanského voľna na 23.novembra 2017 od 12,00 hod.

 

 

Študentská časť Akademického senátu Strojníckej fakulty spolu s Dekanom SjF Vás pozývajú na NOC STROJÁROV, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2017 o 19:00 v Novej Menze.

 

 

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2017 o 9.00 v Aule BG2A1 Datalan.

 

 

Naštartujte svoju kariéru vďaka online hre! Prihlasovanie do interaktívnej súťaže pre vysokoškolákov Slovnaft Freshhh 2017 je spustené. Tri najlepšie tímy si rozdelia výhru 25 000 €. Registrujte svoje trojčlenné tímy najneskôr do 3. novembra 2017 na www.freshhh.net.

 

 

Súťaž o Cenu prof. Jaroslava Buchara pre používateľov ANSYS

 

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum

 

Hľadá sa stážista pre spoločnosť Honeywell

 

 

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

 

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás