Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

·      CIII-SK-30-07-1112 Príprava, vývoj, implementácia a využitie spoločných programov v oblasti výrobného inžinierstva - príspevok k vyššej flexibilite a mobilite študentov v stredoeurópskom regióne.

Cieľ: Implementácia spoločných programov v oblasti výrobného inžinierstva. Sprievodné aktivity: organizácia spoločných konferencií, výmenné pobyty učiteľov, výmena študentov, podpora dokončenia diplomových a dizertačných prác, organizovanie exkurzií v strojárskych podnikoch, vydávanie spoločných publikácií a pod.

koordinátor - SjF: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Partnerské inštitúcie: TU Baia Mare, TU Rieka, TU Varna, TU Sofia, TU Kosice, CVUT Praha, Univerzita JEP Ústi nad Labem, CUT Cracow, PUT Poznan, ATH Bielsko Biala, TU Debrecen, TU Novi Sad, TU Cluj Napoca, TU Bucurest, TU Kishinev.

 

Okrem vlastnej CEEPUS siete je SjF zapojená do 7 ďalších sietí ako spolukoordinátor:

 

·      CII-HR-108 - Vývoj simultánnych  technológií - výučba, výskum a implementácia spoločných programov orientovaných na výrobné a priemyselné inžinierstvo.

Cieľ: Implementácia spoločných programov v oblasti výrobného inžinierstva, zameraného na simultánne technológie

Partner- SjF: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Partnerské inštitúcie: TU Rijeka Chorvatsko (hlavný koordinátor - prof. Zlatan Cár), TU Zagreb, TU Vienna, TU Nyiregyhaza, PUT Poznan, TU Budapest, TU Ljublana, ŽU Žilina, TU Kielce

 

·      CII-PL-07 Geometrická špecifikácia produktu - nový smer v oblasti návrhu a realizácie procesov - etapa II

Cieľ: Projekt je zameraný na výmenu skúseností v oblasti výskumu a pedagogiky metrológie v strojárstve.

Partner- SjF: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Partnerské inštitúcie: TU Kielce Poľsko (hlavný koordinátor projektu je prof. Stanislaw Adamczak), TU Zagreb, TU Vienna, TU Budapest, TU Košice, STU Bratislava, ČVUT Praha, TU Ostrava, ŽU Žilina,

 

·      CII-RO-58 Implementácia kreditného systému v študijných odboroch na univerzite v Cluj Napoca

Cieľ: Aplikovanie kreditného systému v technických odboroch na univerzite v ClujNapoca

Partner- SjF: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Partnerské inštitúcie: TU Cluj Napoca, TU Vienna, ŽU Žilina, TU Miskolc, TU Košice

 

·        CII-RO-202 Implementácia a využitie e-learningu v oblasti výrobného inžinierstva pre región strednej Európy

Cieľ: Projekt je zameraný na využitie moderných foriem výučby

Partner- SjF: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Partnerské inštitúcie: TU Baia Mare Rumunsko (hlavný koordinátor projektu je prof. Nicoale Ungureanu), ŽU Žilina, TU Graz, TU Godolo, TU Poznan, Univ. Zlín, Univerzita Rzeszow

 

·      CII-CZ-201 Progresívne metódy vo výrobných technológiách

Cieľ: Cieľom projektu je intenzifikácia zavádzania do pedagogického procesu aplikácie progresívnych technológií vo výrobných technológiách

koordinátor SjF:  doc. Ing. Andrej Czán, PhD.

Partnerské inštitúcie: VŠB - TU Ostrava ČR, ŽU Žilina, TU Rijeka, TU Cluj Napoca

 

·      CII-PL-33 Vývoj v oblasti výrobného inžinierstva ako základná báza pre progres v oblasti malých a stredných podnikov, logistický výskum, príprava a implementácia spoločných programov.

Cieľ: Využitie skúseností a vedomostí partnerských inštitúcií a výmena informácií medzi partnerskými univerzitami.

Partner- SjF: doc.Ing Nadežda Čuboňová, PhD.

Partnerské inštitúcie: Poznan University of Technology (hlavný koordinátor projektu prof. Stanislaw Legutko), TU Sofia, Tomas Bata University Zlín, TU Ostrava, TU Liberec, University of  Rijeka, University of Miskolc, College of Nyíregyháza, University of Debrecen, TU Lódz, North University of Baia Mare, TU Cluj-Napoca, Slovak University of Technology in Bratislava and Trnava,, TU Zvolen, TU Košice,  University of  Novi Sad

 

·      CIII-BG-613 Nanotechnologies, materials and new production technologies - university cooperation in research and implementation of joint programs in study by stimulate academic mobility

Partner- SjF: Stančeková Dana, doc. Ing. PhD.

Zodpovedný riešiteľ: Dr.Sc.Eng Aleksandar Makedonski Ivanov - Technical univerzity of Sofia

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás