Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Pracovníci Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 23. - 26. 5. 2017 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 24. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentovali špičkové technické a technologické zariadenia vybraných pracovísk fakulty. Medzi zúčastnenými bola aj Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, ktorá na veľtrhu prezentovala svoje unikátne originálne zariadenie : Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel - RAILBCOT Toto zariadenie získalo ocenenie "CENA VEĽTRHU", ktoré prevzal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága.

 

 

 

 

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás