Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

V dňoch od 7. do 10. Februára sa v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra konal 19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizovala počas výstavy odborné semináre spolu s udeľovaním cien.

 

V rámci súťaže Ceny SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016 boli ocenení aj zamestnanci zo Žilinskej univerzity. Čestné uznanie za projekt s názvom: „ Oprava a úprava klobúka EOP 23 na využitie odpadového tepla“ si z rúk prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. predsedu  Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prevzal jeden s členov riešiteľského kolektívu Ing. Stanislav Gavlas, PhD. Ocenený riešiteľský kolektív v zastúpení prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a Ing. Stanislav Gavlas, PhD., pôsobia na Strojníckej fakulte, Katedra energetickej techniky.

 

Druhý zľava Ing. Stanislav Gavlas, PhD., tretí zľava prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

 

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás