Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity má na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. októbra 2015, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledovných študijných odboroch:

  • 5.2.1 Strojárstvo
  • 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové, vozidlá, lode a lietadlá  
  • 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov
  • 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia,
  • 5.2.7 Strojárske technológie a materiály
  • 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

 

Metodické usmernenie č. 8/2016 - Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Habilitačné a inauguračné kritériá SjF

 

Doklady potrebné k zahájeniu habilitačného konania - pracovníci SjF

Doklady potrebné k zahájeniu habilitačného konania - kandidáti pracujúci mimo SjF

Doklady potrebné k zahájeniu habilitačného konania - príloha - scan žiadosti

 

Doklady potrebné k zahájeniu inauguračného konania - pracovníci SjF

Doklady potrebné k zahájeniu inauguračného konania - kandidáti pracujúci mimo SjF

Doklady potrebné k zahájeniu inauguračného konania - príloha - scan žiadosti

 

Prebiehajúce a ukončené habilitačné a inauguračné konania

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás