Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zoznam projektov riešených na SjF v roku 2015 – nadačné/Višegradský fond a pod.

 

Rok začiatku riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho
pracoviska VVŠ

2015

Grant _072/14 (nadácia Volkswagen Slovakia

Vývoj metodiky pre tvorbu ergonomických preventívnych programov na báze nástrojov digitálneho podniku

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

2015

Kia innovation Award

Možnosťami použitia recyklovaných hliníkových zliatin na výrobu hláv valcov

Ján Ščury, študent

2015

KIA15_012

Clean energy

doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

2015

51501683

Višegradský fond – Sun-Lump projekt Maciej Wiśniowski - Post-master's

 

KMI

2015

51500979

Višegradský fond – Sun-Lump projekt Krzysztof Michał Matus - Post-master's

KMI

2015

51501288

Višegradský fond – Sun-Lump projekt Marzena Prokopiuk vel Prokopowicz - Post-master's

KMI

2015

51501690

Višegradský fond – Sun-Lump projekt Wiktor Jerzy Matysiak - Post-master's

KMI

2013

567/PG04/2011

Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora

Ing. Marek Patsch, PhD.

2015

Zmluva č. 06/UR/2015

MKP analýza pre dielce

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás