Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Členovia

Komisie

Dokumenty

 

 

Predseda:

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Podpredseda:

doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

Predsedníčka študentskej časti AS SjF:

Katarína Zaušková

Tajomník:

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.

Predsedníctvo AS SjF

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Katarína Zaušková

Volebná a mandátová komisia AS SjF

Predseda:

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Členovia:

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Ing. Matej Palacka
Ing. Peter Vician
Ing. Juraj Belan, PhD.

Legislatívna komisia AS SjF

Predseda:

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

Členovia:

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Ing. Sulírová Ivana

Hospodárska komisia AS SjF

Predsedkyňa:

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Členovia:

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

Zástupca SjF pre členstvo v rade VŠ za zamestnancov

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Zástupca SjF pre členstvo v študentskej rade VŠ SR

Katarína Zaušková

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás