Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zásady volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty

Rokovací poriadok Akademického senátu Strojníckej fakulty

 

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

 

Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor“ na Žilinskej univerzite

 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov

 

Kritéria na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás