Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 
 
Dňa 17. Septembra 2014 prevzal doc. Ing. Dalibor Barta , PhD.  z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty z rúk dekana Dopravnej fakulty Technickej univerzity v Sofii  doc. Ing. Teodossi Evtimova, PhD.  medzinárodné ocenenie, zlatú medailu Dopravnej fakulty Technickej univerzity v Sofii, za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní profesionálnych zručností bulharských inžinierov a študentov a za aktívny prínos pri podpore rozvoja programu ERASMUS v oblasti výmen študentov a pedagogických pracovníkov medzi našou univerzitou a Technickou univerzitou Sofia.
 
 
 
Ocenenie bolo doc. Bartovi odovzdané v bulharskom Sozopole v rámci podujatia "Scientific days of TU - Sofia 2014", ktorého sa zúčastnili vedecko-pedagogický pracovníci z technických univerzít a inštitúcií z Francúzska, Švédska, Nemecka, Rumúnska, Bulharska či Poľska.
 
 
 
 
 
 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás