Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Slovenská akademická informačná agentúra – SAIA, n. o.,  http://www.saia.sk/

 

Regionálne pracovisko SAIA, n. o., v Žiline

poskytuje informácie a poradenstvo zamerané na štúdium v zahraničí pre študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, pracovníkov škôl a vedeckých pracovísk, a to v rámci programov priamo zabezpečovaných SAIA, n. o.

Organizuje semináre a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí, o medzinárodných programoch a akademických mobilitách a školenia pre všetky cieľové skupiny (príprava podkladových materiálov na zahraničné študijné a výskumné pobyty). Vykonáva aktivity Servisného centra EURAXESS v rámci národnej a európskej siete servisných centier EURAXESS.

 

Programy SAIA: 

1.Akademické mobility  http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/akademicke-mobility

2.CEEPUS  - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/

3.Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní http://www.aktion.saia.sk/sk/

4.NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky http://www.stipendia.sk/

5.Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond http://www.sciex.sk/

6.Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov http://www.euraxess.sk/sk/

 

 

Mgr. Zuzana Grochalová,koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Hurbanova 4
010 01 Žilina

tel./fax: 041/5651 458
e-mail: saia.zilina@saia.sk

 

 

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok zatvorená

pre verejnosť zatvorené

Utorok

8 – 12

13 – 15

Streda

 

13 – 16

Štvrtok

9 – 12

13 – 16

Piatok

9 – 12

 

 

 

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Kde nájdete pracovisko?

 

Zväčšiť mapu

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás