Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí máme úspešne za sebou. O ďalšom termíne vás budeme včas informovať.

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

Dotazník uplatnenia absolventov VŠ

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás