Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 


Prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť

 

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

 

tel.: +421 41 513 2600

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

 

tel.: +421 41 513 4962

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

 
 
 

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

 

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

 

tel.: 041/513 2807

e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

 

 
 

Prodekan pre spoluprácu s priemyslom

 

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

 

tel.: 041/513 2788

fax: 041/5652 940

e-mail: andrej.czan@fstroj.uniza.sk

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás