Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Dekanát fakulty

010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1

tel.: 041 / 513 2501

fax: 041 / 5652 940

e-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk

 


Tajomníčka fakulty

 

Ing. Ivana Remišová

 

tel.: 041 / 513 2512

 

e-mail: ivana.remisova@fstroj.uniza.sk

 

 

Sekretariát dekana a podateľňa

 

Beáta Badibangová

 

tel.: 041 / 513 2501

 

fax: 041 / 5652 940

 

e-mail: beata.badibangova@fstroj.uniza.sk

 

Študijné oddelenie

 

 

Ing. Zuzana Gerliciová

 

tel.: 041 / 513 2508

 

e-mail: zuzana.gerliciova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

 

Daniela Ťažká

 

tel.: 041 / 513 2507

 

e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Referát vedy - výskumu a zahraničných stykov

 

Viera Muntágová

 

tel.: 041 / 513 2510

 

e-mail: viera.muntagova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

 

Referát personálny a PaM

 

Bc. Renáta Janovčíková

 

tel.: 041 / 513 2518

 

e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

 

Referát ekonomický

 

 

Ing. Klaudia Pavolková

 

tel.: 041 / 513 2506

 

e-mail: klaudia.pavolkova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Bc. Zuzana Beňadiková

 

tel.: 041 / 513 2517

 

e-mail: zuzana.benadikova@fstroj.uniza.sk

 

 

v zastupovaní počas MD. 
 

 

 

Bc. Monika Peknušová

 

tel.: 041 / 513 2502

 

e-mail: monika.peknusova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

Referát ekonomickej agendy projektov

 

 

Ing. Eva Carmen Gavlas, PhD.

 

tel.: 041 / 513 2705

 

e-mail: carmen.gavlas@fstroj.uniza.sk

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bálintová

 

tel.: 041 / 513 2953

 

e-mail: katarina.balintova@fstroj.uniza.sk

 

 

 

 

 

Miriama Tatranská

 

tel.: 041 / 513 2511

 

e-mail: miriama.tatranska@fstroj.uniza.sk

 
 
 
 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás