Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Sociálne štipendium

Kontaktná osoba:

PhDr. Katarína Gažová

tel.č.: 041/5135038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

 

 

Upozorňujeme, že všetky potvrdenia, ktoré doložíte k žiadosti o príjme musia byť s aktuálnym dátumom a potvrdené pečiatkou a podpisom.

 

Download:

Štipendijný poriadok ŽU (.doc)

Štipendijný poriadok fakulty (.pdf)

Študenti hodnotení podľa výsledkov minulého akademického roka absolvovaného na inej vysokej škole - priznanie prospechového štipendia (.doc)

 

Študentské pôžičky poskytuje fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Ul. Panenská 29

811 03 Bratislava 1

Kontakt:

Riaditeľ fondu: PhDr. Pavol Kučmáš

e-mail: pavol.kucmas@spf.sk 

tel.: +421 2 59104201

fax: +421 2 59104211 

 

Potrebné tlačivá nájdete na stránke fondu - http://www.spf.sk/

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás