Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Študenti, ktorí majú záujem v priebehu štúdia o štipendijné stáže v podnikoch regiónu Žilina, témy na vypracovanie DP, letné brigády, alebo získanie zamestnania po ukončení školy, sa môžu obrátiť na 

PhDr. Martu Jozefíkovú – referát pre styk s verejnosťou, miestnosť č. BA 213.

 

Konzultácie sú v dňoch utorok a štvrtok od 8.00 do 12.00 hod.

V prípade zmeny resp. neprítomnosti bude oznam pri dverách.

 

PhDr. Marta Jozefíková

Email: marta.jozefikova@fstroj.uniza.sk

Mob.: 0905 563 705

Klapka: 2576

 

 

Aktuálne ponuky:

 

Schaeffler Kysuce spol. s.r.o.

Študenti 3. a 4. ročníka Strojníckej fakulty ŽU – kto má záujem o štipendijnú prax v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. – vyplňte priložený dotazník a odošlite ho na adresu:

marta.jozefikova@fstroj.uniza.sk , resp.  durcoana@schaeffler.com

Bližšie informácie dostanete na SjF ŽU – PhDr. Marta Jozefíková – dekanát fakulty, číslo dverí BA 213.

 

Klauke Slovakia s.r.o.

Pracovnú ponuku od spoločnosti Klauke si môžete pozrieť tu.

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás