Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Katedra

študijný poradca

miestnosť

Energetickej techniky

Ing. Helena Smatanová, PhD.

BC 312

Priemyselného inžinierstva

Ing. Martin Gašo, PhD.

BC 112

Materiálového inžinierstva

Ing. Juraj Belan, PhD. – I. stupeň

Ing. Lenka Kuchariková, PhD. – II. stupeň

BB 211

BB 214

Aplikovanej mechaniky

Ing. Lenka Jakubovičová, PhD.

BB 007

Automatizácie a výrobných systémov

doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.

PP 114

Dopravnej a manipulačnej techniky

Ing. Jana Galliková, PhD. – I. stupeň VM, II. stupeň -ÚDP

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. – I. stupeň VM, II. stupeň -VM

BB 307

BE 303

Konštruovania a častí strojov

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

BD 005

Obrábania a výrobnej technika

Ing. Mário Drbúl, PhD.

BB 107

Technologického inžinierstva

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

BA 314

Aplikovanej matematiky

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

AD 111

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás