Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

1.     prof. Dr. Ing. Milan Sága

2.     prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

3.     prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

4.     doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

5.     prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

6.     prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

7.     prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

8.     prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

9.     prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

10.   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

11.   prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

12.   prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. 

13.   prof. Ing. Peter Palček, PhD.

14.   prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

15.   prof. Ing. Jozef  Meško, PhD.

16.   prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

17.   prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.

18.   doc. RNDr. Elena Wisztová, PhD.

19.   prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD.

20.   prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.

21.   prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

22.   prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

23.   prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

24.   Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

25.   prof. Ing. Milan Dado, PhD.

26.   prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

 

Externí členovia VR

27.   Ing. Jaroslav Holeček

28.   prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

29.   prof. Ing. Jozef Zajac, PhD.

30.   Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

31.   doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

32.   Dr. h. c. prof. Ing. Petr Horyl, Ph.D.

33.   Dr. h. c. prof. Ing. Stanislaw Adamczak, DrSc.

34.   Dr. h. c. prof. Dr. hab. inž. Józef Matuszek

35.   Dr. h. c. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.

36.   prof. Dr. hab. inž. Andrzej Chudzikiewicz

37.   Ing. Peter Fodrek, PhD., EWE, hosť. prof.

38.   prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

39.   doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

 

čestný člen VR SjF ŽU v Žiline

           Dr. h. c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.

dekan, SjF ŽU Žilina

prodekanka SjF ŽU Žilina

prodekan SjF ŽU Žilina

prodekan SjF ŽU Žilina

prodekan SjF ŽU Žilina

KKČS SjF ŽU Žilina

KDMT SjF ŽU Žilina

KKČS SjF ŽU Žilina

KPI SjF ŽU Žilina

KET SjF ŽU Žilina

KPI SjF ŽU Žilina

KET SjF ŽU Žilina

KMI SjF ŽU Žilina

KMI SjF ŽU Žilina

KTI SjF ŽU Žilina

KTI SjF ŽU Žilina

KKČS SjF ŽU Žilina

KAM SjF ŽU Žilina

KDMT SjF ŽU Žilina

KAME SjF ŽU Žilina

KOVT SjF ŽU Žilina

KAVS SjF ŽU Žilina

KTI SjF ŽU Žilina

rektorka, ŽU Žilina

dekan, EF ŽU Žilina

dekan, SvF ŽU Žilina

 

 

prezident ZAP SR Bratislava

dekan, SjF STU Bratislava

dekan, FVT TU Košice so sídlom v Prešove

dekan, SjF TU Košice

dekan, FS VSB TU Ostrava, ČR

FS VSB TU Ostrava, ČR

rektor, TU Kielce, Poľsko

ATH Bielsko-Biala, Poľsko

ÚFM AV ČR, Brno

Politechnika Warszawska, Poľsko

Prvá zváračská Bratislava

dekan, MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave

dekan, FS ZČU Plzeň

 

 

FVT TU Košice so sídlom v Prešove

 
 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás