Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Dňa 27. apríla 2017 prevzal doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. z Katedry technologického inžinierstva, Strojníckej fakulty z rúk prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. ocenenie, zlatú medailu ZSVTS za významnú prácu pre Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností i prácu na poli vedy a techniky.

 

Ocenenie bolo doc. Mičianovi odovzdané v Bratislave počas celozväzového podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska - FITS 2017, ktorú organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Ústrednou témou FITS 2017 bola interdisciplinarita inžinierskych aplikácií. Fóra FITS 2017, sa okrem ocenených, zúčastnili ďalší inžinieri a technici z najrôznejších oblastí zo súkromného či verejného sektora, aktívny výskumníci, manažéri, konzultanti, študenti, predstavitelia štátnej správy a všetci, ktorí majú blízko k technike a technickým inováciám.

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás