Aktuality

Kia Slovakia darovala SjF robot.

Kia Slovakia darovala SjF robot.

29. september 2023

        Roboty z automobilky Kia Slovakia nabrali nový smer. KIA darovala 3 slovenským univerzitám (Žilinská univerzita v Žiline, STU Bratislava, TU Košice) 6 roboto...

Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

26. september 2023

  V pondelok 25. septembra sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) v aule DATALAN uskutočnilo slávnostné otvorenie nového už 71-prvého akademického roka pre takmer 8000 študentov. „Najväčšou...

Odovzdávanie medailí počas slávnostnej vedeckej rady SjF

Odovzdávanie medailí počas slávnostnej vedeckej rady SjF

25. september 2023

  Počas slávnostnej vedeckej rady SjF boli odovzdané pamätné medaile Žilinskej univerzity v Žiline a pamätné madaile k 70-tému výročiu vzniku Žilinskej univerzity v Žiline.   prof. Ing. Pete...

Slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

22. september 2023

       Dňa 20. 9. 2023 sa konala pri príležitosti 70. výročia vzniku Žilinskej univerzity v Žiline Slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žili...

Národné fórum produktivity 2023

Národné fórum produktivity 2023

15. september 2023

  Pozývame Vás na Národné fórum produktivity 2023, ktorého spoluorganizátorom je aj Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra priemyselného inžinierstva. Podujatie je organizované...

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Daria Fedorova

11. september 2023

    Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Daria Fedorova   V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorýc...

Oznamy pre študentov

Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

22. september 2023

         Dňa 25. septembra 2023 o 10.00 h sa v aule DATALAN uskutoční slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predse...

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

10. september 2023

  Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického roka dostane sociálnej a adresnej podpory vo vyššej miere           Rada Fo...

Oznam študijného oddelenia - 28/08/2023

25. august 2023

  Dňa 28.08. 2023 - Referát pre vzdelávanie ( študijné oddelenie) - Referát pre vedu a výskum ZATVORENÉ z dôvodu hromadného čerpania dovolenky UNIZA. Okrem uvedeného dňa zverejnené úradné hodiny...

Výsledky prijímacieho konania - 2. kolo

21. august 2023

  > Prijatí uchádzači BC denná forma < > Prijatí uchádzači BC externá forma < > Prijatí uchádzači ING denná forma < > Prijatí uchádzači ING externá forma < > Podmienečn...

Rozdelenie študentov do študijných skupín - 1. ročník Bc.

11. júl 2023

      >> Prehľad študijných skupín <<    

Podávanie prihlášok:

(2. kolo)

od 16/06/2023 do 11/08/2023

Tu môžete podať elektronickú prihlášku

Potrebuješ poradit?

Tu je kontakt na študijné oddelenie:
+421 41 513 2507, 2508

+421 907 864 366

https://stipendia.portalvs.sk/

studref@fstroj.uniza.sk

Inteligentné a SMART strojárstvo. Študuj na SjF...

Počítačové simulácie, automatizácia, digitálne konštruovanie a digitálny podnik, moderné dopravné prostriedky, zelená energia, technológie a materiály pre budúcnosť...

Toto všetko, a o mnoho viac, nájdeš v našich študijných programoch:

Akreditované študijné programy na SjF

youtube-sjf.jpg
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.