Prodekanka pre vedecko - výskumnú činnosť

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 2600

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.