Rozhodnutie dekana 4/2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - II. stupeň externé inžinierske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie 4/2018

 

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.