Rozhodnutie dekana 6/2018

Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na 29. marca 2018  dekanské voľno pre všetkých študentov Strojníckej fakulty UNIZA, zapísaných v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.

13032018 fstroj dekanske volno DOC057

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.