Rozhodnutie dekana 5/2019

Pokyny k prihlasovaniu sa na povinne voliteľné a nepovinné predmety pre akademický rok 2019/2020

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.