Na koho sa obrátiť

Mobilita Erasmus+ pre študentov a celouniverzitná koordinácia programu

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre učiteľov

Anna Súkeníková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: anna.sukenikova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre administratívnych zamestnancov

Janka Andrlová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: janka.andrlova@uniza.sk

Medzinárodné partnerské zmluvy a príprava celouniverzitnej výročnej správy o činnosti UNIZA

Ing. Jarmila Červená

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: jarmila.cervena@uniza.sk

Marketing a PR

Ing. Katarína Géčová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5134

e-mail: katarina.gecova@uniza.sk

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

Ing. Janka Macurová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vedu a výskum

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: macurova@uniza.sk

 

CTT UVP UNIZA

Ing. Andrea Čorejová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 908 277 599

e-mail: ctt@uvp.uniza.sk

Inkubátor UVP UNIZA

Ing. Veronika Šramová, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

e-mail: veronika.sramova@uvp.uniza.sk

Vedúci Odboru prípravy a realizácie projektov

Ing. Soňa Johanesová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5125

e-mail: sona.johanesova@uniza.sk

Vedúci Projektového oddelenia

Ing. Ivana Trizuljaková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Projektové oddelenie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5127

e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Vedúci Investičného oddelenia

Ing. Peter Polónyi

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Investičné oddelenie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1702

e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.