Doktorandi - Katedra aplikovanej mechaniky

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Úspešný absolvent 2022

Úspešný absolvent 2021

Úspešní absolventi 2020

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.