Doktorandi - Katedra obrábania a výrobnej techniky

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Úspešní absolventi 2022

Úspešní absolvent 2021

Úspešní absolventi 2020

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.