Akademický senát

predseda

predseda

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

podpredseda

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.

tel.: +421 41 513 2783

e-mail: michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk

predseda študentskej časti

Ing. Jozef Šutka

e-mail: jozef.sutka@fstroj.uniza.sk

 

tajomník

Ing. Andrej Suchánek, PhD.

tel.: +421 41 513 2554

e-mail: andrej.suchanek@fstroj.uniza.sk

Volebná a mandátová komisia

predseda volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

tel.: +421 41 513 2754

e-mail: mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Členovia volebnej a mandátovej komisie

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

tel.: +421 41 513 2957

e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Bc. Michal Rakár

e-mail: rakar@stud.uniza.sk

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2857

e-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

Ing. Radovan Svitek

e-mail: radovan.svitek@fstroj.uniza.sk

Ing. Juraj Belan, PhD.

tel.: +421 41 513 2611

e-mail: juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Legislatívna komisia

predseda legislatívnej komisie

doc. Ing. Miloš Mičian, Phd.

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

Členovia legislatívnej komisie

doc. Ing. Vladimír Bulej, Phd.

tel.: +421 41 513 2811

e-mail: vladimir.bulej@fstroj.uniza.sk

 Zuzana Šurdová

e-mail: zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

 

doc. Ing. František Nový, PhD.

tel.: +421 41 513 2607

e-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk

Ing. Marta Kasajová, PhD.

tel.: +421 41 513 2707

e-mail: marta.kasajova@fstroj.uniza.sk

Hospodárska komisia

predseda hospodárskej komisie

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

tel.: +421 41 513 2605

e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk

Členovia hospodárskej komisie

Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.

tel.: +421 41 513 2918

e-mail: ronald.bastovansky@fstroj.uniza.sk

Magdaléna Šeligová

e-mail: seligova9@stud.uniza.sk

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

tel.: +421 41 513 2733

e-mail: patrik.grznar@fstroj.uniza.sk

Mgr. Zuzana Sedliačková , PhD.

tel.: +421 41 513 4963

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2855

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

Členovia AS SjF

Zamestnanecká časť AS SjF

RNDr. Ján Šimon, PhD.

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

Ing. Ivan Zajačko, PhD.

Ing. Andrej Suchánek, PhD.

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.

Ing. Juraj Belan, PhD.

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.

Ing. Marta Kasajová, PhD.

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Ing. Klaudia Pavolková

doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

doc. Ing. František Nový, PhD.

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Ing. František Brumerčík, PhD.

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Študentská časť AS SjF

Alexandra Ciesarová

Magdaléna Šeligová

Lenka Váleková

Bc. Adam Lančarič

Bc. Michal Rakár

Bc. Lucia Šabíková

Bc. Zuzana Šurdová

Ing. Lucia Martvoňová

Ing. Radovan Svitek

Ing. Jozef Šutka

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.