Vyplnenú prihlášku s fotografiou a motivačným listom, prineste do 13.3.2020 p. Janovčíkovej, miestnosť BA206.

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.