Vyplnenú a podpísanú prihlášku s fotografiou a motivačným listom prineste osobne do BA206 alebo zašlite na renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk najneskôr do 20.3.2024. Viac informácii na https://uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/erasmus


© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.