Vyplnenú prihlášku s fotografiou a motivačným listom zasielajte do 15.3.2021 e-mailom na adresu renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.