Zloženie disciplinárnej komisie SjF UNIZA

 

vysokoškolskí učitelia SjF:

prof. Ing. Peter Palček, PhD. - predseda

doc. Ing. Ján Dižo, PhD.

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

 

zástupcovia študentov:

Bc. Paulína Nováková /1. roč. ing./

Dominika Klimková /2. roč. Bc./

Ing. Ondrej Piroh /1. roč. PhD./

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.