×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 818

Oznamy

Deň otvorených dverí 29.01.2019

10. január 2019

Ďakujeme za účasť na vydarenom „Dni otvorených dverí 29.01.2019 a tešíme sa na stretnutie v novom akademickom roku“

Noc strojárov 2018

Noc strojárov 2018

28. november 2018

ERAdiate LECTURE SERIES #4

18. november 2018

Študetská osobnosť Slovenska

09. november 2018

International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions - 3 ocenenia pre SjF

02. júl 2018

Pracovníci SjF UNIZA sa v dňoch 20.-22. júna zúčastnili na medzinárodnej výstave International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions v Třinci. Inovovaný prototyp mestského elektr...

Medzinárodný strojársky veľtrh 2018 - Čestné uznanie

11. jún 2018

 Pracovníci a študenti doktorandské štúdia Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 22. - 25. 2018 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 25. veľtrhu strojov, nástrojov,...

Deň strojárov 2018

20. apríl 2018

Pozývame všetkých priaznovcov športu a dobrej nálady.

Konferencia - PRÍLEŽITOSTI BUDÚCNOSTI UŽ DNES 2018

05. apríl 2018

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o nové informácie z oblasti nových trendov, Industry 4.0 či pracovných príležitostí.

Oznamy pre študentov

Rozhodnutie dekana 5/2019

14. február 2019

Pokyny k prihlasovaniu sa na povinne voliteľné a nepovinné predmety pre akademický rok 2019/2020

Študijní poradcovia 2018/2019

15. október 2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

23. apríl 2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Kreditný systém 2019/2020

04. január 2018

Rozhodnutia dekana o kreditnom systéme štúdia pre akademický rok 2019/2020.    

Poskytnutie ubytovania

03. január 2018

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovani...

Rozhodnutie dekana 2/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - I. stupeň externé bakalárske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie dekana 3/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - II. stupeň denné inžinierske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie dekana 4/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - II. stupeň externé inžinierske štúdium nasledujúce počty kreditov:

0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.