×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 818

Oznamy

Deň otvorených dverí 29.01.2019

10. január 2019

Ďakujeme za účasť na vydarenom „Dni otvorených dverí 21.11.2018“ a tešíme sa na ďalšie stretnutie dňa 29.01. 2019.

Noc strojárov 2018

Noc strojárov 2018

28. november 2018

Deň otvorených dverí 21.11.2018

27. november 2018

Ďakujeme za účasť na vydarenom „Dni otvorených dverí 21.11.2018“ a tešíme sa na ďalšie stretnutie dňa 29.01. 2019.  

ERAdiate LECTURE SERIES #4

18. november 2018

Študetská osobnosť Slovenska

09. november 2018

International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions - 3 ocenenia pre SjF

02. júl 2018

Pracovníci SjF UNIZA sa v dňoch 20.-22. júna zúčastnili na medzinárodnej výstave International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions v Třinci. Inovovaný prototyp mestského elektr...

Medzinárodný strojársky veľtrh 2018 - Čestné uznanie

11. jún 2018

 Pracovníci a študenti doktorandské štúdia Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 22. - 25. 2018 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 25. veľtrhu strojov, nástrojov,...

Deň strojárov 2018

20. apríl 2018

Pozývame všetkých priaznovcov športu a dobrej nálady.

Oznamy pre študentov

Študijní poradcovia 2018/2019

15. október 2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

23. apríl 2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Kreditný systém 2018/2019

04. január 2018

Rozhodnutia dekana o kreditnom systéme štúdia pre akademický rok 2018/2019.    

Poskytnutie ubytovania

03. január 2018

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovani...

Rozhodnutie dekana 2/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - I. stupeň externé bakalárske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie dekana 3/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - II. stupeň denné inžinierske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie dekana 4/2018

03. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - II. stupeň externé inžinierske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Rozhodnutie dekana 1/2018

01. január 2018

Na základe Študijného poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity § 14, § 15, určujem pre akademický rok 2018/2019 - I. stupeň denné bakalárske štúdium nasledujúce počty kreditov:

Wanted image

Noc strojárov 2018

SjF UNIZA medzi TOP fakultami Slovenska

Wanted image
Wanted image
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.