covid 19 small uniza red

Aktuality

Noví profesori na SjF

14. júl 2020

Seminár ANSYS 2020 Žilina

21. február 2020

Novy profesor na SjF

13. jún 2019

Nový docent na SjF

04. marec 2019

Deň otvorených dverí 29.01.2019

10. január 2019

Ďakujeme za účasť na vydarenom „Dni otvorených dverí 29.01.2019 a tešíme sa na stretnutie v novom akademickom roku“

ERAdiate LECTURE SERIES #4

18. november 2018

Oznamy pre študentov

Deň v Danfosse Online

28. august 2020

Študijní poradcovia 2020/2021

28. august 2020

Štipendijná prax - Schaeffler

20. júl 2020

Kreditný systém 2020/2021

09. jún 2020

Rozhodnutia dekana o kreditnom systéme štúdia pre akademický rok 2020/2021.    

DAAD Online Information Session

28. máj 2020

Inaugurácia dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity

Dňa 2.7.2020 bola slávnostná inaugurácia dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline na 20. zasadnutí Akademického senátu SjF.

Za dekana bol zvolený

pán  prof. Dr. Ing. Milan Sága,

na funkčné obdobie od 1.septembra 2020 do 31.augusta 2024.

SjF UNIZA medzi TOP fakultami Slovenska

Wanted image
Wanted image
Wanted image
Wanted image
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.