Príkazy dekana - 2024

 

Príkazy dekana - 2023

 

 
13/2023 - Rozhodnutie dekana o dekanskom voľne
12/2023 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia pre akademický rok 2023/2024
11/2023 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2023/2024
10/2023 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2023/2024
MU_SjF_4_2023_autorskej etike a eliminácii plagiátorstva v podmienkach SjF UNIZA
9/2023 - Rozhodnutie dekana o odpustení prijímacích skúšok na vybraný študijný program 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
8/2023 - Rozhodnutie dekana o vypísaní 2. kola na podávanie prihlášok v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
7/2023 - Rozhodnutie dekana o odpustení prijímacích skúšok na vybraný študijný program 2. stupňa vysokoškolského štúdia
6/2023 - Rozhodnutie dekana o vypísaní 2. kola na podávanie prihlášok v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
5/2023 - Rozhodnutie dekana o odpustení prijímacích skúšok na 1. stupeň vysokoškolského štúdia
4/2023 - Rozhodnutie dekana o predĺžení termínu podávania prihlášok na 1. a 2. stupeň
3/2023 - Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna
2/2023 - Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna
1/2023 - Rozodnutie dekana o organizácii štátnych záverečných skúšok na SjF UNIZAorganizácii štátnych záverečných skúšok na SjF UNIZA
MU_SjF_3_2023_o priebehu skúšania na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
MU_SjF_2_2023_o podmienkach zápisu študentov do akademického roku 2023_2024
MU_SjF_1_2023_o spôsobe výberu povinne voliteľných a výberových predmetov pre akademický rok 2023_2024
 
 

Príkazy dekana - 2022

 

14/2022 - Rozhodnutie dekana - dekanské voľno - 24-25/11/2022
13/2022 - Rozhodnutie dekana - dekanské voľno - 18/11/2022
12/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia pre akademický rok 2022/2023
11/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre 2.stupeň akademický rok 2022/2023
10/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre 1.stupeň akademický rok 2022/2023
9/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní 2. kola na podávanie prihlášok v 3. stupni štúdia
8/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní 2. kola na podávanie prihlášok v 2. stupni štúdia
7/2022 - Rozhodnutie dekana o vypísaní 2. kola na podávanie prihlášok v 1. stupni štúdia
6/2022 - Rozhodnutie dekana o priebehu skúšania v letnom semestri 2021/2022 na SjF UNIZA
Metodické usmernenie č. 2/2022 o podmienkach zápisu študentov bakalárskych a inžinierskych študijných programoch do akademického roku 2022/2023
5/2022 - Rozhodnutie dekana o predĺžení termínu podávania prihlášok na 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Metodické usmernenie č. 1/2022 o výsledku štátnej skúšky na SjF UNIZA
4/2022 - Rozhodnutie dekana o predĺžení termínu podávania prihlášok na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
3/2022 - Rozhodnutie dekana o predĺžení termínu podávania prihlášok
2/2022 - Rozhodnutie dekana o organizácií štátnych záverečných skúšok na SjF UNIZA
1/2022 - Rozhodnutie dekana o autorske etike a eliminácií plagiátorstva v podmienkach SjF UNIZA

 

Príkazy dekana - 2021

 

13/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu skúšania v zimnom semestri 2021/2022 na SjF UNIZA
12/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia pre akademický rok 2021/2022
11/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2021/2022 Ing
10/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2021/2022 Bc
09/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu štátnych skúšok pre akademický rok 2020/2021, v súvislosti s opatrením a odporúčaním UNIZA - šírenie koronavírusu COVID – 19
08/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia
07/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu skúšania v letnom semestri 2020/2021 a o práci študentov končiacich ročníkov v laboratóriách SjF UNIZA
06/2021 - Rozhodnutie dekana o úprave termínov harmonogramu akademického roku 2020/2021 pre študentov končiacich ročníkov zapísaných v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia.
05/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu pedagogického procesu od 22.02. 2021 do odvolania, v zmysle Rozhodnutia rektora Žilinskej univerzity v Žiline č. 2/2021, za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19
04/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Ing Ex
03/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Ing D
02/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Bc Ex
01/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Bc D
 
 
 
© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.