Príkazy dekana - 2022

 

 

Príkazy dekana - 2021

 

13/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu skúšania v zimnom semestri 2021/2022 na SjF UNIZA
12/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia pre akademický rok 2021/2022
11/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2021/2022 Ing
10/2021 - Rozhodnutie dekana o určení kritérií na priznanie odborového štipendia pre akademický rok 2021/2022 Bc
09/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu štátnych skúšok pre akademický rok 2020/2021, v súvislosti s opatrením a odporúčaním UNIZA - šírenie koronavírusu COVID – 19
08/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia
07/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu skúšania v letnom semestri 2020/2021 a o práci študentov končiacich ročníkov v laboratóriách SjF UNIZA
06/2021 - Rozhodnutie dekana o úprave termínov harmonogramu akademického roku 2020/2021 pre študentov končiacich ročníkov zapísaných v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia.
05/2021 - Rozhodnutie dekana o priebehu pedagogického procesu od 22.02. 2021 do odvolania, v zmysle Rozhodnutia rektora Žilinskej univerzity v Žiline č. 2/2021, za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19
04/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Ing Ex
03/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Ing D
02/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Bc Ex
01/2021 - Rozhodnutie dekana k študijnému poriadku Strojníckej fakulty KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Bc D
 
 
 
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.