Habilitačné a inauguračné konanie

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline má práva uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (HKaIK) v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

 

Strojárstvo

 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Časti a mechanizmy strojov

Priemyselné inžinierstvo

Energetické stroje a zariadenia

Strojárske technológie a materiály

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.