Rektorské voľno - dištančná forma štúdia

 

V pondelok 05/10/2020 je vyhlásené rektorské voľno pre študentov 1. a 2. stupňa (Bc., Ing.).

Od 06/10/2020 do 18/10/2020 bude výučba prebiehať dištančnou formou.

Podrobné informácie nájdete v Príkaze rektora č. 15/2020.

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.