Rozdelenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

 

Rozdelenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia do študijných skupín:

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.