Vážení priatelia, kolegovia

ako hosťujúci editor špeciálneho čísla "Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy" časopisu Processes, ponúkam Vám možnosť publikovať Vaše vedecké články v rámci tohto čísla. Vydavateľom je MDPI.  

Link - https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/fluid_mechanics_energy

Jedná sa o časopis registrovaný v databáze Current contents, (IF: 2.753, Q2, ISSN 2227-9717).

S pozdravom

Ing. Richard LENHARD, PhD.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.