Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 


Bulletin SAIA 2/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027. 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch.  Predstavujeme aj nový projekt UniWeliS  – podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom.

Dobrý deň,  

pozývame vás, vašich študentov a ďalších výskumníkov zapojiť sa do súťaže Parádny Nápad v oblasti mobility, energetiky a ekológie z Českej a Slovenskej republiky. Súťaž vrcholí 27.4.2021. Rgistrácia beží na stránkách:https://powerhub.cz/paradni-napad/ do 28. 2. 2021.

Z prihlásených start-upov vyberieme najlepších desať a tie postúpia do Boot-campu, kde im mentori odovzdajú know-how pre čo najlepšie uplatnenie ich nápadov na trhu, ich komercionalizáciu a pripravia ich po prezentačnej stránke. Tieto nové vedomosti a skúsenosti potom uplatnia pred odbornou porotou na finálovom večeri.  

A čo čaká na víťazné nápady?  

  • Mentoringové služby v hodnote - 300 000 Kč
  • Účasť na medzinárodných zahraničných akciách  
  • A samozrejme aj finančné odmeny - 30 000 Kč
 
     

Informácie nájdete: na  FB príspevku alebo príspevku na LinkedIn.  

Neváhajte a šírte aktuálne otvorené prihlášky medzi vašimi projektami, kolegami, alebo sa prihláste sami so svojim unikátnym nápadom.

S pozdravom

Veronika Šramová

Ing. Veronika Sramova, PhD.

Center for technology transfer/Incubator

 

UNIVERSITY OF ŽILINA

University Science Park

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovakia

mobil: +421 908 277 654

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.uvp.uniza.sk

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.