V mene vyhlasovateľa a organizátorov si Vás dovoľujeme informovať, že 1. apríla 2021 bolo otvorené prihlasovanie do piateho ročníka súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko - talentový program, ktorá môže byť zaujímavá pre vedkyne z UNIZA. Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane). 

Víťazka každej kategórie získa výhru 5 000 €, ktorú môže investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely.  

Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov (minimálne titul PhD.) a od 36 do 45 rokov (vrátane). 

Registrácia je možná na tomto odkaze do 31. mája 2021.

Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo alebo zahraničná vedkyňa pôsobiaca na slovenskej inštitúcii v oblasti vedy minimálne 1 rok;
 • titul PhD.;
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode, chemických alebo fyzikálnych vied;
 • relevantná výskumná činnosť vykonávaná na Slovensku;
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok;
 • registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. mája 2021.
Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže (v angličtine):
 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • počet publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;  
 • zoznam najdôležitejších publikácií (max. 10) vrátane počtu citácií v zmienených prácach a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch;
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu 1 strany v anglickom jazyku;
 • žiadateľky s inou národnosťou než slovenskou – doklad o zamestnaní – potvrdenie o dĺžke zamestnania na slovenskej inštitúcii.
Detailné pravidlá: RULES and REGULATIONS Slovakia_2021.pdf (forwomeninscience.com)

Kontakt na organizátora súťaže:  

Martina Šinková

Projektová manažérka

tel.: +421 948 400 929  / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Špitálska 10, 811 08 Bratislava

http://www.sovva.sk | www.nocvyskumnikov.sk

V prípade zaslania nominácie nás po jej zaregistrovaní prosím informujte emailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S pozdravom a prianím príjemného dňa

Mgr. Katarína Poláčková

referent

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V   ŽILINE

ODDELENIE PRE VEDU A VÝSKUM

Univerzitná   8215/1, 010 26  Žilina
tel.:   +421 41 513 5141 │ mobil: +421 917 297 242
e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.uniza.sk

Join us for the 14th international scientific conference TRANSCOM 2021

http://www.transcom-conference.com

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 


Bulletin SAIA 3/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla je Národný štipendijný program SR na akademický rok 2021/2022. 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.