Valicare s.r.o., a Syntegon company | Trenčianska Turná 2811 | 913 21 Trenčianska Turná | SLOVAKIA | www.valicare.com
Phone +421(32) 640 04 24 | Mobile 00421 910 928 249 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Slovenská vesmírna kancelária ako jedna z desiatich európskych partnerských inštitúcií organizuje CASSINI hackathon v termíne 5.-7. novembra. Témou novembrového CASSINI hackathonu bude vývoj udržateľných riešení, ktoré podporia budúcnosť Arktídy a ochrany prírody. Účastníci hackathonu budú mať k dispozícii dáta z európskych systémov Copernicus, Galileo a EGNOS. Tie sa dajú využiť na monitorovanie, analýzu a predpovedanie udalostí v arktickom regióne s možnými priamymi súvislosťami so stredoeurópskym regiónom, vrátane vplyvu na prírodu, ohrozené druhy, infraštruktúru, cestovný ruch či využívanie prírodných zdrojov.

Hľadáme študentov technických odborov, ale aj študentov netechnických smerov, ako dizajnérov, marketérov, podnikateľov, či iných študentov, ktorých táto téma zaujíma a radi by v nej nadobudli viac skúseností. Účastníci budú môcť vyhrať finančnú odmenu až do výšky 3000 eur, miesto v slovenskom vesmírnom inkubátore, odborný biznisový aj právnický mentoring či prenocovanie na observatóriu na Lomnickom štíte. Počas celého podujatia budú k dispozícii odborní mentori z rôznych oblastí súvisiacich s danou problematikou. Medzi partnerov hackhatonu patria napríklad  firmy AxelSpace a insar.sk, Slovenská akadémia vied či venture kapitálový fond 0100 Ventures.  Viac informácií o hackathone môžete nájsť na tomto linku.

V prílohe Vám posielame grafiky k podujatiu, text na web aj návrh príspevku na sociálne siete. Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete dostať informáciu o CASSINI hackathone medzi Vašich študentov. Veríme, že v budúcnosti prinesieme pre Vašich študentov ďalšie príležitosti vo vesmírnej oblasti, ktorá je čoraz viac atraktívna.

Slovenská vesmírna kancelária vznikla ako spoločný projekt agentúry SARIO a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. MŠVVaŠ SR je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra - ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva implementačnú časť agendy — najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev, a nadväzuje tak na svoje dvojročné úspešné pôsobenie v danom sektore. Viac o našich aktivitách sa môžete dozvedieť na našom webe, alebo na LinkedIne.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Za Slovenskú vesmírnu kanceláriu,

Lenka TKÁČOVÁ

PR & event manager, Slovak Space Office - Industry Branch

 

Slovak Investment and Trade Development Agency

Trnavská cesta 100 | 821 01 Bratislava | Slovak Republic
M: +421 918 919 659 | E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dobrý deň, 

touto cestou by som Vám rada dala do pozornosti Otvorenie VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Futur:ED (2. cyklus vzdelávania: október - november 2021) 

Futur:ED - Príležitosť pre študentov a výskumných pracovníkov osvojiť si projektový manažment, analytické a inovačné zručnosti v praxi.  

Poradenská spoločnosť Civitta Slovakia v spolupráci s UNIZA pripravila sériu bezplatných praktických online workshopov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa v praxi a zvýšenie konkurencieschopnosti na pracovnom trhu. 

Vzdelávanie je zamerané na riešenie praktických výziev - od tvorby projektového plánu, zberu, spracovania a analýzy dát, až po návrh kreatívnych a inovatívnych riešení. Účastníci budú mať šancu pracovať v interdisciplinárnych tímoch a takisto bude priestor na zlepšovanie komunikačných a prezentačných zručností. 

Účastníci majú možnosť výberu 1 z nasledujúcich vzdelávacích blokov vedenými skúsenými lektormi:

  • Projektový manažment (súčasťou je Design Thinking)
  • Kvalitatívne analytické metódy a kreatívne techniky
  • Kvantitatívne analytické metódy

Vzdelávacie bloky budú prebiehať ONLINE v priebehu októbra a novembra 2021 v časovej dotácii cca 10 hodín týždenne (spolu má každý blok 40 hodín vrátane praktických cvičení). Absolventi každého bloku získajú certifikát a aj možnosť súťažiť o vecné ceny.

Registrovať sa môžete cez online formulár: https://bit.ly/3nRaSTo 

Ďalšie informácie o vzdelávacích programoch nájdete v brožúre: https://bit.ly/3u2AFcc 

Pre viac aktuálnych informácií sledujte náš Facebook: Futur:ED 

S pozdravom 

Veronika Šramová

Ing. Veronika Sramova, PhD.

Centrum pre Transfer Technológií/Technologický Inkubátor

Center for Technology Transfer/Technology Incubator

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

UNIVERSITY OF ŽILINA

Univerzitný vedecký park UNIZA

University Science Park UNIZA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T: +421 41 513 75 18 • M: +421 908 277 654

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

www.uniza.sk

Page 1 of 16

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.