Vážení priatelia,

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti Fulbright Slovak Scholar Program (Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe).

Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku a tiež zabezpečuje administratívu spojenú so získaním podkladov k vízam pre štipendistu a prípadných rodinných príslušníkov.

Prihláška na štipendium sa podáva s ročným predstihom, a teda uzávierka podávania prihlášky na akademický rok 2022-2023 je 14. októbra 2021.

Prihláška sa podáva online a spolu s podrobnejšími informáciami ju nájdete na našej webovej stránke https://bit.ly/2AXBxaE.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a pozdravujem,

Dáša

Dáša Tako Velichová

Program Officer

  1. W. Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovak Republic

Phone: ++421-911-415 001

www.fulbright.sk

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.