Gratulujeme

 

doc. Ing. Jozefovi Brončekovi, PhD.

k získaniu


Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2020

 

Kategórie oceňovaných: Cena za normalizáciu – jednotlivci

Cena za normalizáciu – jednotlivci

Pracovisko: Katedra konštruovania a častí strojov

Názov: Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina  

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udelenie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2020 sa navrhuje za dlhoročnú externú spoluprácu so SÚTN. Doc. Bronček je už od doby jej ustanovenia členom technickej komisie TK 62 – Technické výkresy, neskôr premenovanej na TK 62 - Technická dokumentácia a geometrické špecifikácie výrobkov.

Je dlhoročným predsedom technicko-normalizačnej komisie TK 62. Podielal sa na spracovaní pripomienok pracoviska k návrhom viacerých slovenských technických noriem. V rámci normotvornej činnosti je spracovateľom 22 nových noriem slovenských technických noriem, ako napr. STN EN ISO 1101: 2019 Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Tolerancie tvaru, orientácie, polohy a hádzania (ISO 1101: 2017) a ďaľších z oblasti noriem GPS. Pripravoval a organizoval schvaľovacie pokračovanie preberania noriem STN EN ISO. Je školiteľom a popularizátorom normalizácie pre širokú odbornú verejnosť.

Prínos navrhovaného v oblasti normalizácie:

Navrhovaný sa prezentoval ako školiteľ a popularizátor normalizácie pre širokú odbornú verejnosť. Prednášal na seminároch o technickej normalizácii a napísal aj niekoľko článkov. Je ždiadaným a erudovanýnm odborníkom v oblasti problematiky GPS, ktorú propaguje vo firmách zaoberajúcich sa výrobou komponentov v automobilovom priemysle.

V rámci publikačnej činnosti bol iniciátorom a spoluautorom kolektívu autorov, ktorí sa podielali na troch vydaniach Strojárskych tabuliek – výber noriem určených pre študentov technických univerzít, konštruktérov, technológov a pracovníkov technických kancelárií v strojárstve. Tabuľky boli vydané prostredníctvom SÚTN. Je spoluautorom viacerých monografií určených pre technickú verejnosť, ako napr. „Technolgickosť konštrukcií“, „Metodika konštruovania“ a „Technické systémy“. Z problemetiky technickej normalizácie v oblasti tvorby technickej dokumentácie vydal v roku 1999 vysokoškolskú učebnicu „Základy konštruovania“, v roku 2007 a 2015 učebnicu „Konštruovanie 1“. Je spoluautorom viacerých učebníc aj pre stredné odborné školy, ktoré sú pomôckou pre učiteľov technického kreslenia a najmä zdrojom vedomostí pre žiakov technických odborných škôl.

 

V rámci svojej činnosti v Technickej komisii Technické výkresy spracoval posudky a pripomienky k návrhom 22-tich noriem STN a zúčastňoval sa aj na medzinárodnej spolupráci prostredníctvom pripomienkovania príslušných dokumentov.

Na základe dlhoročnej spolupráce so SÚTN ako jeho výsledkov samotnej práce v oblasti technickej normalizácie bol v období r. 2015 až 2019 členom rady ÚNMS.

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.