Department of Industrial Engineering

Profil

V roku 1969 bola založená na VŠDS v Žiline na fakulte strojníckej a elektrotechnickej katedra inžinierstva strojárskej výroby, ktorá sa v roku 1980 transformovala na katedru riadenia technologických procesov a 1.5.1990 na terajšiu katedru priemyselného inžinierstva. Sídli v areáli Žilinskej univerzity na Veľkom Diele v blokoch NB a NC.
Program vzdelávania v odbore Priemyselné inžinierstvo je koncipovaný tak, aby absolvent získal rozsiahle poznatky z oblasti prevádzky a riadenia strojárskeho priemyselného podniku, ktoré mu umožnia riešiť problémy vyskytujúce sa v podniku so snahou zabezpečiť jeho maximálnu prosperitu a konkurencieschopnosť.
Hlavnou zložkou štúdia sú predmety zamerané na strojársku výrobu, jej projektovanie, prevádzku a riadenie. Rozširujúcou, avšak rovnako významnou zložkou štúdia je blok manažérskych a ekonomických predmetov, vďaka ktorým získava absolvent schopnosť vnímať podnik nielen z hľadiska výrobného, ale aj z pohľadu manažéra a ekonóma.

Vedúci katedry

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

tel.: +421 41 513 2718, 2700

e-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

tel.: +421 41 513 2709

e-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Martin Gašo, PhD.

tel.: +421 41 513 2137

e-mail: martin.gaso@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Eva Kováčová

tel.: +421 41 513 2701

e-mail: eva.kovacova@fstroj.uniza.sk

© 2017 Faculty of Mechanical Engineering. All rights reserved.