Department of Power Engineering

Profil

Katedra zabezpečuje výučbu a realizuje výskum v úplne zrekonštrulovaných priestoroch (učebne, laboratóriá) a je zabespečená najmodernejším meracím resp. výpočtovým hardwarom a softwarom od renomovaných vyrobcov (Ahlborn, Yokogawa, Omega, Fisher, ABB, Teccora, Ipecon, Leco, Star, HP, Ansys, Caepipe, Techcon a veľa dalších).
Na katedre disponujeme nelineárnym, multifyzikálnym programom ANSYS, zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickej analýzy. Všetky tieto analýzy možno jednak vykonávať jednotlivo, ale vďaka multifyzikálnímu poňatiu programu ANSYS je možné tiež zahrnúť do jedinej, spoločnej analýzy. ANSYS umožňuje nielen kontrolné výpočty, ale vďaka parametrizovaným výpočtovým modelom, aj citlivostné a optimalizačné analýzy a taktiež výpočty spoľahlivosti.

Vedúci katedry

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2850

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

tel.: +421 41 513 2877

e-mail: milan.malcho@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

tel.: +421 41 513 2863

e-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Ing. Slavka Jelušová

tel.: +421 41 513 2851

e-mail: slavka.jelusova@fstroj.uniza.sk

© 2017 Faculty of Mechanical Engineering. All rights reserved.