Zoznam akreditovaných študijných programov pre akademický rok 2019/2020- SjF

Strojnícka fakulta 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • počítačové konštruovanie a simulácie
 • strojárske technológie
 • energetická a environmentálna technika
 • priemyselné inžinierstvo
 • vozidlá a motory
 • materiály a technológie v automobilovej výrobe
 • strojárstvo

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • obrábanie a ložisková výroba*
 • počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • konštrukcia strojov a zariadení*
 • priemyselné inžinierstvo*
 • technika prostredia*
 • údržba dopravných prostriedkov*
 • vozidlá a motory*
 • strojárstvo

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • časti a mechanizmy strojov*
 • počítačové modelovanie a mechanika strojov*
 • energetické stroje a zariadenia*
 • koľajové vozidlá*
 • priemyselné inžinierstvo*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

© 2017 Faculty of Mechanical Engineering. All rights reserved.