Mobilita v rámci programu ERASMUS+

Základné informácie pre zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline

Základné dokumenty programu Erasmus+ Erasmus+ - základné dokumenty pre zamestnancov UNIZA
/formuláre poskytne Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing rektorátu/

VÝUČBA
  • Prihláška na mobilitu -výučba
  • Program výučby - SK
  • Program výučby - EN
  • Vzor potvrdenia o absolvovaní mobility-výučba
ŠKOLENIA
  • Prihláška na mobilitu - školenia
  • Pracovný program - SK
  • Pracovný program - EN
  • Vzor potvrdenia o absolvovaní mobility-školenia
Dôležité adresy a kontakty 2015/2016
Zoznam Erasmus+inter - inštitucionálnych dohôd UNIZA
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.