Potrebujete poradiť ohľadom

Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

e-Vzdelávania

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

Rozvrhov

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Ing. Peter Fraňo, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1844

e-mail: peter.frano@.uniza.sk

Dagmar Podkonická

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5154

e-mail: dagmar.podkonicka@rekt.uniza.sk

Školného a poplatkov za štúdium

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

Štipendií

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

Štúdia v zahraničí

V prípade, že poznáte názov fakulty, kontaktujte pracovníka príslušnej fakulty, v opačnom prípade sa obráťte na univerzitný kontaktný bod

Bc. Jana Závodská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Renáta Švarcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.