Študijné oddelenie

Ing. Zuzana Gerliciová

tel.: +421 41 513 2508

e-mail: zuzana.gerliciova@fstroj.uniza.sk

Daniela Ťažká

tel.: +421 41 513 2507

e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk

REFERÁT VEDY - VÝSKUMU A ZAHRANIČNÝCH STYKOV

Viera Muntágová

tel.: +421 41 513 2510

e-mail: viera.muntagova@fstroj.uniza.sk

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.