Kontakty

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Strojnícka fakulta

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2501

fax.: +421 41 5652 940

e-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: 4081800000007000080700

SWIFT: SUBASKBX

Sekretariát dekana a podateľňa:

Bc. Monika Peknušová

tel.: +421 41 513 2501

e-mail: monika.peknusova@fstroj.uniza.sk

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Ivana Remišová

tel.: 041 513 25 12

e-mail: ivana.remisova@fstroj.uniza.sk

 

Správca počítačovej siete

Ing. Martin Letko

tel.: +421 41 513 2516

e-mail: martin.letko@fstroj.uniza.sk

 

Referát pre vzdelávanie

Ing. Eva Carmen Gavlas, PhD.

3. stupeň štúdia (PhD.)

tel.: +421 41 513 2705

e-mail: carmen.gavlas@fstroj.uniza.sk

Ing. Zuzana Gerliciová

1. a 2. stupeň štúdia (Bc. a Ing.)

tel.: +421 41 513 2508

e-mail: zuzana.gerliciova@fstroj.uniza.sk

Daniela Ťažká

1. a 2. stupeň štúdia (Bc. a Ing.)

tel.: +421 41 513 2507

e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk

 

Referát vedy a výskumu

Ing. Eva Carmen Gavlas, PhD.

tel.: +421 41 513 2705

e-mail: carmen.gavlas@fstroj.uniza.sk

 

Referát personálny a PaM / Referát pre zahraničné vzťahy

Mgr. Renáta Janovčíková

tel.: +421 41 513 2518

e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

 

Referát ekonomický

Bc. Zuzana Beňadiková

tel.: +421 41 513 2517

e-mail: zuzana.benadikova@fstroj.uniza.sk

Ing. Klaudia Pavolková

tel.: +421 41 513 2506

e-mail: klaudia.pavolkova@fstroj.uniza.sk

Bc. Monika Peknušová

tel.: +421 41 513 2501

e-mail: monika.peknusova@fstroj.uniza.sk


Referát pre verejné obstarávanie

Ing. Katarína Bálintová

tel.: +421 41 513 2953

e-mail: katarina.balintova@fstroj.uniza.sk

 

Adresár

mapa-sjf.jpg
© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.