Akademický senát

predseda

predseda

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

podpredseda

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

tel.: +421 41 513 4963

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

predseda študentskej časti

Bc. Alexandra Ciesarová

e-mail: ciesarova2@stud.uniza.sk

 

 

tajomník

Ing. Andrej Suchánek, PhD.

tel.: +421 41 513 2554

e-mail: andrej.suchanek@fstroj.uniza.sk

Volebná a mandátová komisia

predseda volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

tel.: +421 41 513 2754

e-mail: mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Členovia volebnej a mandátovej komisie

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

tel.: +421 41 513 2957

e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Ing. Jakub Fiačan

e-mail: jakub.fiacan@fstroj.uniza.sk

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2857

e-mail: katarina.kaduchova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Juraj Belan, PhD.

tel.: +421 41 513 2611

e-mail: juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Legislatívna komisia

predseda legislatívnej komisie

doc. Ing. Miloš Mičian, Phd.

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

Členovia legislatívnej komisie

doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.

tel.: +421 41 513 2811

e-mail: vladimir.bulej@fstroj.uniza.sk

 Ing. Zuzana Šurdová

e-mail: zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

 

prof. Ing. František Nový, PhD.

tel.: +421 41 513 2607

e-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk

Ing. Marta Kasajová, PhD.

tel.: +421 41 513 2707

e-mail: marta.kasajova@fstroj.uniza.sk

Hospodárska komisia

predseda hospodárskej komisie

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

tel.: +421 41 513 2605

e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk

Členovia hospodárskej komisie

Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.

tel.: +421 41 513 2918

e-mail: ronald.bastovansky@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

tel.: +421 41 513 2733

e-mail: patrik.grznar@fstroj.uniza.sk

Mgr. Zuzana Sedliačková , PhD.

tel.: +421 41 513 4963

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2855

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

Bc. Magdaléna Šeligová

e-mail: seligova9@stud.uniza.sk

Členovia AS SjF

Zamestnanecká časť AS SjF

RNDr. Ján Šimon, PhD.

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

doc. Ing. Ivan Zajačko, PhD.

Ing. Andrej Suchánek, PhD.

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

Ing. Ronald Bašťovanský, PhD.

doc. Ing. Juraj Belan, PhD.

Ing. Marta Kasajová, PhD.

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Ing. Klaudia Pavolková

doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.

prof. Ing. František Nový, PhD.

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

doc. Ing. František Brumerčík, PhD.

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.

Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

Študentská časť AS SjF

Bc. Alžbeta Bandíková - bandikova1@stud.uniza.sk

Adam Bechný - bechny1@stud.uniza.sk

Bc. Alexandra Ciesarová - ciesarova2@stud.uniza.sk

Ing. Zuzana Šurdová - zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

Ing. Jakub Fiačan - jakub.fiacan@fstroj.uniza.sk

Ing. Vladimír Bechný - vladimir.bechny@fstroj.uniza.sk

Ing. Miroslav Matuš - miroslav.matus@fstroj.uniza.sk

Bc. Alan Minich - minich1@stud.uniza.sk

Bc. Šimon Ondrík - ondrik10@stud.uniza.sk

Bc. Peter Žarnay - zarnay3@stud.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.