Akademický senát

predseda

predseda

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

podpredseda

doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

tel.: +421 41 513 2903

e-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk

predsedníčka študentskej časti

Katarina Záušková

e-mail: zauskovagmail.com

tajomník

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.

tel.: +421 41 513 2659

e-mail: miroslav.blatnicky@fstroj.uniza.sk

Volebná a mandátová komisia

predseda volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2553

e-mail: juraj.grencik@fstroj.uniza.sk

Členovia volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

tel.: +421 41 513 2957

e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2553

e-mail: juraj.grencik@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.

tel.: +421 41 513 2812

e-mail: darina.kumicakova@fstroj.uniza.sk

Ing. Matej Palacka

e-mail: matej.palacka@fstroj.uniza.sk

Ing. Peter Vician

e-mail: peter.vician@fstroj.uniza.sk

Ing. Juraj Belan, PhD.

tel.: +421 41 513 2611

e-mail: juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Legislatívna komisia

predseda legislatívnej komisie

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

tel.: +421 41 513 2780 

e-mail: jozef.pilc@fstroj.uniza.sk

Členovia legislatívnej komisie

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

tel.: +421 41 513 2810

e-mail: nadezda.cubonova@fstroj.uniza.sk

Ing. Sulírová Ivana

e-mail: ivana.sulirova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

Hospodárska komisia

predsedkyňa hospodárskej komisie

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2772 

e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Členovia hospodárskej komisie

doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2931

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

tel.: +421 41 513 2605

e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk

Členovia AS SjF

Zamestnanecká časť AS SjF

Ing. Belan Juraj, PhD.
Ing. Blatnický Miroslav, PhD.
prof. Ing. Bolibruchová Dana, PhD.
prof. Ing. Čuboňová Nadežda, PhD.
prof. Dr. Ing. Gerlici Juraj
doc. Ing. Grenčík Juraj, PhD.
doc. Ing. Hrček Slavomír, PhD.
doc. Ing. Kapjor Andrej, PhD.
Ing. Kasajová Marta, PhD.
prof. Ing. Kučera Ľuboš, PhD.
doc. Ing. Kumičáková Darina, PhD.
doc. Ing. Mičian Miloš, PhD.
Ing. Pavolková Klaudia
prof. Ing. Pilc Jozef, PhD.
doc. Ing. Sapietová Alžbeta, PhD.
Ing. Michal Šajgalík, PhD.
Mgr. Sedliačková Zuzana, PhD.
doc. Ing. Vaško Milan, PhD.

Študentská časť AS SjF

Ing. Palacka Matej
Ing. Vician Peter
Ing. Sulírová Ivana
Ing. Klottonová Šeligová Michala
Ing. Kurčík Pavol
Bc. Svitek Radovan
Šeliga Vladimír
Zaušková Katarína
Jenis Jozef
Šutka Jozef

Výročné správy o činnosti AS SjF

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.