Akademický senát

predseda

predseda

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

tel.: +421 41 513 2550

e-mail: juraj.gerlici@fstroj.uniza.sk

podpredseda

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

tel.: +421 41 513 2903

e-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk

predseda študentskej časti

Ing. Jozef Šutka

e-mail: jozef.sutka@fstroj.uniza.sk

 

tajomník

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.

tel.: +421 41 513 2659

e-mail: miroslav.blatnicky@fstroj.uniza.sk

Volebná a mandátová komisia

predseda volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2553

e-mail: juraj.grencik@fstroj.uniza.sk

Členovia volebnej a mandátovej komisie

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

tel.: +421 41 513 2957

e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

tel.: +421 41 513 2553

e-mail: juraj.grencik@fstroj.uniza.sk

Ing. Mário Drbúl, PhD.

tel.: +421 41 513 2754

e-mail: mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Ing. Radovan Svitek

e-mail: radovan.svitek@fstroj.uniza.sk

Ing. Pavol Kurčík

e-mail: pavol.kurcik@fstroj.uniza.sk

Ing. Juraj Belan, PhD.

tel.: +421 41 513 2611

e-mail: juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Legislatívna komisia

predseda legislatívnej komisie

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.

tel.: +421 41 513 2780 

e-mail: jozef.pilc@fstroj.uniza.sk

Členovia legislatívnej komisie

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

tel.: +421 41 513 2810

e-mail: nadezda.cubonova@fstroj.uniza.sk

 Zuzana Šurdová

e-mail: zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

 

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

Ing. Marta Kasajová, PhD.

tel.: +421 41 513 2707

e-mail: marta.kasajova@fstroj.uniza.sk

Hospodárska komisia

predsedkyňa hospodárskej komisie

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

tel.: +421 41 513 2772 

e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Členovia hospodárskej komisie

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2931

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

tel.: +421 41 513 2605

e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk

Mgr. Zuzana Sedliačková , PhD.

tel.: +421 41 513 4963

e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk

Bc. Vladimír Šeliga

e-mail: vladimir.seliga@fstroj.uniza.sk

Členovia AS SjF

Zamestnanecká časť AS SjF

Ing. Belan Juraj, PhD.
Ing. Blatnický Miroslav, PhD.
prof. Ing. Bolibruchová Dana, PhD.
prof. Ing. Čuboňová Nadežda, PhD.
Ing. Mário Drbúl, PhD.
prof. Dr. Ing. Gerlici Juraj
doc. Ing. Grenčík Juraj, PhD.
prof. Ing. Hrček Slavomír, PhD.
doc. Ing. Kapjor Andrej, PhD.
Ing. Kasajová Marta, PhD.
prof. Ing. Kučera Ľuboš, PhD.
doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
doc. Ing. Mičian Miloš, PhD.
Doc. Ing. František Nový, PhD.
Ing. Pavolková Klaudia
prof. Ing. Pilc Jozef, PhD.
doc. Ing. Sapietová Alžbeta, PhD.
Ing. Michal Šajgalík, PhD.
Mgr. Sedliačková Zuzana, PhD.
doc. Ing. Vaško Milan, PhD.

Študentská časť AS SjF

Ing. Šutka Jozef
Ďurčo Frederik
Rakár Michal
Ing. Kurčík Pavol
Ing. Svitek Radovan
Bc. Šeliga Vladimír
Šeligová Magdaléna
Šurdová Zuzana
Váleková Lenka
Šábiková Lucia

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.