Obrzok2.png

 Obhajoby dizertačných prác - 2023

 

 

 

 Obhajoby dizertačných prác - 2022

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.