Sekretariát dekana a podateľňa

Bc. Monika Peknušová

tel.: +421 41 513 2501

mobil: +421 908 911 457

e-mail: monika.peknusova@fstroj.uniza.sk

Študijné oddelenie SjF

Bc. Ing. Zuzana Gerliciová

tel.: +421 41 513 2508

e-mail: zuzana.gerliciova@fstroj.uniza.sk

Daniela Ťažká

tel.: +421 41 513 2507

e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk

Referát vedy - výskumu a zahraničných stykov

Ing. Eva Carmen Gavlas, PhD.

tel.: +421 41 513 2705

e-mail: carmen.gavlas@fstroj.uniza.sk

Referát personálny a PaM

Mgr. Renáta Janovčíková

tel.: +421 41 513 2518

e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

Referát verejného obstarávania

Ing. Katarína Bálintová

tel.: +421 41 513 2953

e-mail: katarina.balintova@fstroj.uniza.sk

Referát ekonomický

Ing. Klaudia Pavolková

tel.: +421 41 513 2506

e-mail: klaudia.pavolkova@fstroj.uniza.sk

Bc. Zuzana Beňadiková

tel.: +421 41 513 2517

e-mail: zuzana.benadikova@fstroj.uniza.sk

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.